Η Σύμπραξη Καινοτομίας IN-CRETE αποτελείται από μια ανοιχτή κοινότητα που έχει ως στόχο να συνδέσει και να προετοιμάσει τη συνεργασία και της μεταφοράς γνώσης μεταξύ διαφόρων φορέων.

Όραμά μας είναι η προώθηση νέων μοντέλων, βέλτιστων πρακτικών, την κοινωνική καινοτομία καθώς και τη δημιουργία εργαλείων που θα έχουν την ικανότητα να υποστηρίξουν τη μετάβαση της Κρήτης σε μια βιώσιμη και κυκλική οικονομία.

Η Σύμπραξη Καινοτομίας IN-CRETE επικεντρώνεται κυρίως

  • Στη δημιουργία καινοτόμων επιδείξεων και δοκιμών πραγματικής κλίμακας
  • Στη γεφύρωση της έρευνας με τη βιομηχανίας και την αγορά
  • Στο να φέρει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μέσο εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδρίων με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, προκλήσεων και αναγκών στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της δυναμικής που έχει Κρήτης, σε διάφορους φορείς
  • Στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και δράσεων που παρουσιάζουν την καινοτομία προς την κυκλική μετάβαση