Κυκλικές Κοινότητες

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Δρ. Γιώργος Μπούκης στο george.boukis@maggioli.gr

Επικεντώνεται

  • Στη δημιουργία και χρήση νέων βιώσιμων μοντέλων για τη δημιουργία κοινοτήτων μηδενικών αποβλήτων
  • Στη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων και στην δημιουργία/χρήση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για βιώσιμες κοινότητες
  • Στην εμπλοκή πολιτών

Ενέργειες

  • Εργαστήρια
  • Συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενα μέρη για τον εντοπισμό αναγκών και πιθανών σεναρίων για βελτίωση
  • Κατανόηση των κοινωνικών πτυχών και της δυναμικής της συμμετοχής των πολιτών
  • Πιθανά πειράματα και επιδείξεις μικρής κλίμακας