Βιομηχανική Συμβίωση

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Αν. Καθ. Γιώργος Αραμπατζής στο garampatzis@pem.tuc.gr

Επικεντρώνεται

  • Στη προώθηση και διαχείριση τοπικών  και διεθνών αλυσίδων βιομηχανικής συμβίωσης, με γνώμονα την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης εντός της κυκλικής οικονομίας, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων
  • Στην οργάνωση και στη διασύνδεση παραγωγών, βιομηχανικών και εμπορικών, αποβλήτων εντός της Κρήτης αλλά και της χώρας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των αποβλήτων/υπολειμμάτων τους ως πρώτες ύλες για άλλες βιομηχανίες.
  • Δημιουργία σεναρίων αναφοράς , δημιουργία εμπειρικών περιπτώσεων καθώς και χρήση δεικτών απόδοσης
  • Εργαλεία αναφοράς και επιδείξεις

Ενέργειες

  • Συμμετοχή των τοπικών βιομηχανιών με εργαστήρια που παρουσιάζουν βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία
  • Δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας βιομηχανικής συμβίωσης με σκοπό να προσελκύσει φορείς και να προωθήσετε τις αλυσίδες αξίας βιομηχανικής συμβίωσης
  • Αξιολόγηση των αναδυόμενων ΤΠΕ για Τεχνολογίες
  • Συλλογή πιθανών καινοτομιών από άλλα εμπλεκόμενα μέρη