Αειφόρος Γεωργία

?????

Επικεντρώνεται

  • Αύξηση της αποδοτικότητας των γεωργικών εισροών
  • Βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας
  • Συμμετοχή με πειραματικες διαδικασίες στην αγροτική παραγωγή, με γνώμονα το περιβάλλον

Ενέργειες

  • Ανάπτυξη μίας έξυπνης θερμοκηπιακής μονάδας για χρήση επιστημονικών δοκιμών
  • Αξιολόγηση των αναδυόμενων ΤΠΕ για γεωργικές διεργασίες
  • Διάδοση των πειραματικών αποτελεσμάτων στις τοπικές κοινωνίες