Αειφόρος Τουρισμός

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κ. Γιώργος Ανγελάκης ????? στο angelakis@maich.gr

Επικεντρώνεται

  • Στη προστασία και την αναβάθμιση τουριστικών προορισμών
  • Στην υποστήριξη των τοπικών οικονομιών και του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης
  • Στη Προστασία του περιβάλλοντος

Ενέργειες

  • Ανάπτυξη κατάλληλων ερευνών
  • Συνεντεύξεις με επισκέπτες, στοχεύοντας τον εντοπισμό αναγκών και πιθανών σεναρίων για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού
  • Κατανόηση των πτυχών και της δυναμικής των προτιμήσεων των επισκεπτών της Κρήτης
  • Διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων στους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς

Representative Material